فعالیت‌ها و پژوهش‌های انجام شده

تعداد بازدید:۲۴۰

نام طرح

کارفرما

تاریخ اجرا

زمینه‌ی علمی

جمع‌آوری مبانی نظری حمایت‌طلبی (Advocacy)

معاونت رفاه اجتماعی

اردیبهشت-خرداد ۱۳۹۷

سیاست‌گذاری عمومی

ترجمه Advocacy plan template

معاونت رفاه اجتماعی

اردیبهشت-خرداد ۱۳۹۷

سیاستگذاری عمومی

ترجمه toolkit stakeholders analysis

معاونت رفاه اجتماعی

اردیبهشت-خرداد ۱۳۹۷

سیاستگذاری عمومی

تشکیل کارگروه حمایت‌طلبی سیاست‌های رفاهی

معاونت رفاه اجتماعی

اردیبهشت-خرداد ۱۳۹۷

سیاست‌گذاری عمومی

گزارش تحلیل ذی‌نفعان بند ب ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

اردیبهشت –تیر ۱۳۹۷

اقتصاد و سیاستگذاری عمومی

ایجاد شبکه همکاری میان کمیسیون اقتصادی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، خزانه‌داری کل و بانک مرکزی در زمینه اجرای (TSA)

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

اردیبهشت –تیر ۱۳۹۷

اقتصاد و سیاستگذاری عمومی

امکان‌سنجی طرح حمایت‌طلبی حل مسئله کولبری

معاونت رفاه اجتماعی

اردیبهشت-خرداد ۱۳۹۷

سیاستگذاری عمومی و علوم اجتماعی

گزارش تحلیل ذی‌نفعان بند (۵) ماده (۲) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

معاونت رفاه اجتماعی

خرداد ۱۳۹۷

سیاستگذاری عمومی

گزارش نحوه شناسایی مصادیق تعارض منافع در سازمان‌های دولتی

معاونت رفاه اجتماعی

تیر ۱۳۹۷

سیاستگذاری عمومی و علوم اجتماعی

تحلیل سناریوهای ممکن در شرایط تحریم

معاونت رفاه اجتماعی

تیر ۱۳۹۷

علوم سیاسی و علوم اجتماعی

تحلیل علل ناکارآمدی نظام سیاسی و روش‌های کارآمدسازی

معاونت رفاه اجتماعی

مرداد- آبان ۱۳۹۷

علوم سیاسی و علوم اجتماعی

مقایسه‌ی تطبیقی ناکارآمدی با نظریه‌ی خشونت و نظام‌های اجتماعی

معاونت رفاه اجتماعی

شهریور ۱۳۹۷

علوم سیاسی و علوم اجتماعی

مقایسه‌ی تطبیقی شاخص‌های حکمرانی خوب و شکنندگی دولت

معاونت رفاه اجتماعی

مهر ۱۳۹۷

علوم سیاسی و علوم اجتماعی

تضاد و ائتلاف نخبگان در ایران

معاونت رفاه اجتماعی

مهر و آبان ۱۳۹۷

علوم سیاسی و علوم اجتماعی

ارزش‌ها و نگرش‌های طبقه‌ی متوسط

معاونت رفاه اجتماعی

مرداد ۱۳۹۷

جامعه‌شناسی

تحلیل تشکل‌زدایی در عصر پهلوی اول

معاونت رفاه اجتماعی

مهر ۱۳۹۷

تاریخ و علوم سیاسی

ساختار و کارکردهای تشکل‌های صنفی ـ حرفه‌ای

معاونت رفاه اجتماعی

شهریور ۱۳۹۷

علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی

توانمندسازی حاکمیت و جامعه

معاونت رفاه اجتماعی، روزنامه شرق

مهر و آبان ۱۳۹۷

اقتصاد و علوم اجتماعی

تحریم و رفاه اجتماعی

معاونت رفاه اجتماعی، ماهنامه قلمرو رفاه

مرداد ۱۳۹۷

اقتصاد و علوم اجتماعی

نیروهای فکری و امر اجتماعی

معاونت رفاه اجتماعی

مرداد ـ مهر ۱۳۹۷

علوم اجتماعی

گزارش تحلیلی مصوبات مجلس‌های اول تا دهم در خصوص صندوق‌های بازنشستگی

معاونت رفاه اجتماعی

آذر ۱۳۹۷

اقتصاد، سیاستگذاری عمومی و علوم اجتماعی

برنامه اقدام (Action plan) طرح حمایت‌طلبی اصلاح قانون صندوق‌های بازنشستگی

معاونت رفاه اجتماعی

آبان –آذر ۱۳۹۷

اقتصاد، سیاستگذاری عمومی و علوم اجتماعی

بررسی وضعیت فقر و نابرابری در ایران

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

آبان و دی ۱۳۹۷

علوم اجتماعی

گزارش کارشناسی در زمینه اجرای پروژه حساب واحد خزانه (TSA)

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

دی ۱۳۹۷

اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی

تدوین مصادیق عدم شفافیت بودجه و راهکارهای شفاف‌سازی آن

معاونت رفاه اجتماعی، پژوهشکده مطالعات و توسعه جهاد دانشگاهی

آذر و دی ۱۳۹۷

اقتصاد

 

کتاب‌های منتشر شده

عنوان کتاب

ناشر

نوبت چاپ

زمینه‌ی علمی

توانمندسازی حکومت شواهد، تحلیل ،عمل

روزنه

چاپ اول ۱۳۹۸

اقتصاد سیاسی

همایش‌های برگزار شده

عنوان همایش

برگزارکننده

تاریخ

زمینه‌ی علمی

شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو، جامعه مطالبه گر

دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران

۱۵ اردیبهشت ۹۸

اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم سیاسی

دام فقر؛ در جستجوی راه رهایی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۶ آبان ۱۳۹۷

اقتصاد

فقر هویتی؛ کودکان بی‌شناسنامه

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۲ دی ۱۳۹۷

علوم اجتماعی

شفافیت و رفاه اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۳ دی ۱۳۹۷

علوم اجتماعی