سیاستگذاری‌های اشتباه خصولتی‌سازی و تحریم‌های سنگین، از علل بروز این وضعیت صنعت خودروسازی
۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۱:۴۹

سیاستگذاری‌های اشتباه خصولتی‌سازی و تحریم‌های سنگین، از علل بروز این وضعیت صنعت خودروسازی

در دومین نشست «دانشگاهیان، نخبگان و متخصصان پژوهشکده مطالعات توسعه» با موضوع خودرو، ...
کارگاه «گزارش سیاستی: چیستی، ساختار و نحوه نگارش» برگزار شد
۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۱

کارگاه «گزارش سیاستی: چیستی، ساختار و نحوه نگارش» برگزار شد

کارگاه تدوین گزارش‌های سیاستی و راهبردی از سلسله کارگاه‌های مهارت‌افزایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران پژوهشکده مطالعات توسعه در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ با ارائه آقای سعید هراسانی برگزار شد. این کارگاه با هدف آشنایی و مهارت‌افزایی تدوین گزارش‌های سیاستی به عنوان محصولی از پژوهش‌های اجرا شده در نهادهای پژوهشی برگزار و درباره ماهیت گزارش‌های سیاستی، ساختار گزارش‌های سیاستی و نکات نیازمند توجه در زمان تدوین این گزارش‌ها بحث شد.