آموزشی

آموزش رایگان آکادمی بورس و سرمایه گذاری

آموزش رایگان آکادمی بورس و سرمایه گذاری

اولین قدم برای ورود به بازار سرمایه، تصمیم گیری است. به عبارت دیگر شما باید بتوانید تصمیم بگیرید که آیا بازار سرمایه بازاری مناسب برای سرمایه گذاری شما خواهد بود؟ هدف از سرمایه گذاری شما در بازار سرمایه چیست؟ سرمایه آورده از چه منبعی تامین مالی شده است؟ آیا زمان لازم برای سوددهی را می توانید متحمل شوید؟ در صورت ضرر ده شدن سرمایه گذاری چقدر آسیب به مجموعه زندگیتان وارد می شود؟

ادامه مطلب