معرفی مرکز

تعداد بازدید:۲۳۲

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه مجموعه‌ای متشکل از دانش ‌آموختگان رشته‌ های علوم انسانی و اجتماعی است که تلاش می‌کنند تا از طریق ایجاد و تقویت شبکه‌های اصلاحی بتوانند گام‌هایی در حل مسائلی همچون تقویت ظرفیت اجرایی حاکمیت، توانمندسازی جامعه، شفافیت، مقابله با فساد، فقر، نابرابری و تعارض منافع، برداشته و از رهگذر گسترش حکمرانی شبکه‌ای، زمینه را برای کارآمدسازی حاکمیت و تقویت جامعه مدنی فراهم آورند.

پیش بینی چشم‌انداز و جایگاه میان مدت تخصصی مرکز در کشور و جهاد دانشگاهی (افق ۵ساله)

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، نهادیست به‌روز، معتبر و کارآمد که با تمرکز بر دانایی محوری و بهره‌گیری از توان تخصصی در زمینه توانمندسازی و افزایش ظرفیت اجرایی حاکمیت پشتیبان علمی و اجرایی نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری محسوب می‌گردد و با هم‌افزایی دانشی میان نهادهای دانشگاهی، سازمان‌های اجرایی و مدیریتی و فعالین مدنی به‌عنوان اتاق فکر و بازوی اجرایی، نقش تسهیل‌گری را در اجرای سیاست‌های مرتبط با حوزه‌های هماهنگ‌سازی منافع و شفافیت برعهده دارد.

این مرکز به پشتوانه اعتبار سازمان جهاد دانشگاهی با بهره‌گیری از نیروهای انسانی کارآمد و با ارائه مشاوره‌های علمی- تخصصی به نهادها و سازمانهای دولتی، خصوصی و مدنی، پشتوانه‌ی فکری و علمی مناسبی جهت اجرا و ارزیابی راهبردها و سیاست‌های نظام برنامه‌ریزی و مدیریت در زمینه به‌شمار می‌رود و در سطوح خرد با اتکا به پیشینه‌ی مطالعاتی و توان میانجی‌گری میان نهادهای مرتبط و با حمایت و تسهیل فرایند اجرایی شدن سیاست‌ها و کاربست یافته‌های پژوهشی در حوزه‌های «توانمندسازی و افزایش ظرفیت اجرایی حاکمیت» (Building State Capability)، تعارض منافع (conflict of interests)، شفافیت (Transparency) ایفا می‌نماید.

اهداف میان مدت مرکز

این مرکز به منظور کمک به رفع نیازهای علمی- تخصصی برآن است تا با ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای، حمایت‌طلبی (Advocacy) و تسهیل گری در زمینه‌های توانمندسازی و افزایش ظرفیت اجرایی حاکمیت (Building State Capability)، تعارض منافع (conflict of interests)، شفافیت (Transparency) به تقویت ظرفیت اجرایی نهادهای حاکمیتی در چارچوب قوانین موجود و توانمندسازی جامعه و مردم بر اساس ساختار نهادهای حرفه‌ای، صنفی، مدنی بپردازد. از همین رو می‌توان اهم اهداف این مرکز تخصصی را دربرگیرنده‌ی موارد ذیل برشمرد:

اهداف:

 • تقویت ظرفیت اجرایی نهادهای حاکمیتی در چارچوب قوانین موجود
 • توانمندسازی جامعه و مردم بر اساس ساختار نهادهای حرفه‌ای، صنفی، مدنی و در چارچوب قوانین موجود
 • ارتقاء سطح دانش متقاضیان و آگاه‌سازی از جدیدترین تحولات سطح جهان در موضوعات مورد نیاز
 • کمک به کاربست مطالعات و تحقیقات اجتماعی-اقتصادی و یافته‌های پژوهشی در حوزه کارآمدسازی، رفع تعارض منافع و شفافیت در نهادهای حاکمیتی و حساس‌سازی سیاست گذاران و جامعه در حوزه‌های مذکور و شبکه‌سازی جهت اجرای سیاست‌های مورد نظر
  ارتقای تعامل مستقیم و هم‌افزایی میان مباحث نظری و کاربردی
 • بسترسازی برای اتخاذ سیاست‌ها و ارائه بسته‌های سیاستی و راه‌کارهای مناسب در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در، موضوعات مورد پیگیری مرکز
 • همراه‌سازی جمعی ذی نفعان در برنامه‌های اصلاحی با تکیه بر منفعت عمومی در سیاست‌گذاری‌ها

سیاست‌ها:

 • ایجاد شبکه دانش و حلقه‌های همکاری در حوزه‌های ذیل و با مشارکت اندیشکده‌ها، نهادهای دولتی، دانشگاهی، اجرایی و گروه‌های مدنی.
 1. توانمندسازی و افزایش ظرفیت اجرایی حاکمیت (Building State Capability)
 2. رفع تعارض منافع (conflict of interests)
 3. شفافیت (Transparency)
 4. توانمندسازی نهادهای حرفه‌ای، صنفی، مدنی
 • کاربست و ترویج شیوه «انطباق مداوم مسئله محور» (PDIA) جهت حل مسائل حوزه‌های اجرایی.