طرح‌های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۱۹
 • طرح پایش محیط کسب و کار استانهای کشور
 • شناسایی موانع کسب و کار شرکتهای دانش بنیان
 • پایش محیط کسب و کار در راستای سنجش و ارتقای بهره وری
 • آسیب شناسی واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری
 • ساز و کار جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اجتماعی فرهنگی و ورزشی شهرداری ها
 • روشهای جلب مشارکت بخش خصوصی در تصمیم­ گیری های اقتصادی
 • ارزیابی نیازهای دارویی کشور و تشخیص زمینه های بالقوه سودمند سرمایه گذاری در این بازار
 • نهادهای لازم برای افزایش رقابت‌پذیری ایران با رویکرد کاهش هزینه‌های تجارت
 • اصلاح سیستم مالیاتی با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
 • تهیه سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان
 • راهکارهای عملی توانمند سازی بخش های تعاونی و خصوصی
 • بررسی و مطالعه تکدی گری در منطقه ۱۲
 • مطالعه امکان افزایش حمل و نقل کالاهای صادراتی از بندر خرمشهر به بنادر امارات متحده عربی
 • روشهای جلب مشارکت بخش خصوصی در تصمیم­ گیری های اقتصادی
 • الزامات قانونی راه اندازی نظام سنجش اعتبار در اقتصاد ایران
 • استخراج و مقایسه متغیر کانونی در نظریه های عدالت با تاکید بر نظریه اسلام
 • راهبردهای جدید اشتغال در تجربیات سه سازمان بین المللی یونیدو، بانک جهانی و سازمان بین المللی کار
 • پایش مستمر محیط کسب و کار و انتشار ۱۲ نشریه طی یکسال
 • ارائه خدمات تحقیق و مشاوره در زمینه بررسی ساز و کار پرداخت یارانه جهت صرفه جویی انرژی در کولر آبی و آثار آن در بازار کار
 • منبع یابی و جمع آوری اطلاعات مربوط به حوزه اشتغال و کارآفرینی
 • ارزیابی تطبیقی رویکردهای تطوری در اقتصاد، مفاهیم، روش ها و دلالت های سیاسی
 • تدوین پیش نویس لایحه فضای مساعد کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار