سنجش و بهبود محیط کسب و کار

تعداد بازدید:۴۷۸

بهبود محیط کسب و کار امروزه راهبردی برای توسعه اقتصادی و گذار به اقتصاد بازار تلقی می­گردد و به نوعی راهبرد بدیل خصوصی سازی محسوب می­گردد. اگر خصوصی سازی را بتوان راهبرد توسعه از بالا به پائین نامید، بهبود محیط کسب و کار راهبردی از پائین به بالا است.