محورها و زمینه های فعالیت گروه

تعداد بازدید:۲۱۷
  • ترویج راهبرد بهبود محیط کسب و کار به عنوان مهمترین راهبرد توسعه بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
  • شناسایی و تحلیل موانع قانونی و نهادی شکل‌گیری بازارهای مختلف
  • شناسایی و تحلیل موانع قانونی و نهادی ورود فعالان بخش خصوصی به بازارهای انحصاری دولتی
  • شناسایی موانع کسب و کار در فعالیتهای اقتصادی
  • بهبود محیط کسب و کار از طریق اصلاح مقررات و رویه­ های اداری
  • بهبود محیط کسب و کار از طریق اصلاح سیاست ­های پولی، مالی و تجاری
  • بهبود محیط کسب و کار از طریق تقویت و توانمندسازی تشکل ­های اقتصادی