طرح‌های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۳۰
 • تدوین راهبردها و سیاست­های اقتصادی مقاومتی، مناطق شهرداری منطقه ۱
 • تدوین راهبردها و سیاست­های اقتصادی مقاومتی، مناطق شهرداری منطقه ۶
 • آینده‌نگاری صنعت پتروشیمی، شرکت ملی پتروشیمی ایران
 • بررسی و تحلیل وضعیت میزان مباشرت، مشارکت، حمایت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تحقق مواد و احکام قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه فرهنگ، دبیرخانه شورای عالی انقلاب  فرهنگی
 • بررسی و تحلیل وضعیت میزان مباشرت، مشارکت، حمایت در تحقق مواد و احکام قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه علم، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • طرح‌ریزی استراتژیک منابع انسانی در راستای توانمندسازی و چابک­ سازی وزارت کشور
 • واکاوی جایگاه سازمانهای پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری (بررسی موارد منتخب؛ فران هوفر، ایتری و کیست)
 • مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان تربیت بدنی
 • تدوین شاخص ­های بهره‌وری وسنجش آن و ارائه‌ راهکارهای بهبود در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
 • مکان‌یابی و تعیین تعداد جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور
 • بررسی و تعیین موانع مشخص آزادسازی و خصوصی‌سازی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • بررسی عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی اشتغال در کشور، سازمان همیاری اشتغال
 • بررسی موانع کارآفرینی در صنعت کشور و ارائه راهکارهای اساسی جهت توسعه کارآفرینی
 • طراحی نظام ارزیابی عملکرد مدیریت در واحدهای صنعتی، سازمان همیاری اشتغال
 • آسیب شناسی نظام مدیریت صنعتی در کشور، معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
 • مطالعه، تحقیق، بررسی وضعیت موجود صنایع الکترونیک مصرفی در کشور، مرکز صنایع نوین وزارت صنایع
 • مستند­سازی فرآیندهای اداره کل اجرایی پژوهشی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
 • طراحی روش تعیین نیازهای تحقیقاتی در سازمان صنعتی، طرح مطالعه بهره وری در صنعت وزارت صنایع و معادن
 • شناسایی دیدگاه های تصمیم سازان و متخصصین کشور، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • بودجه ریزی عملیاتی استان تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • بهسازی فرآیندهای ایجاد ونگهداری کسب وکار کوچک، سازمان همیاری اشتغال
 • افزایش رضایتمندی و تعلق سازمانی شاغلین گمرک، مرکز آموزش و تحقیقات گمرک جمهوری اسلامی ایران
 • مهندسی مجدد وزارت بهداشت، وزارت بهداشت ودرمان
 • سیستم ارزیابی کیفیت خدمات مسافری رجاء، شرکت قطارهای مسافری رجاء
 • بررسی اثر بخشی ساختارهای ایجاد شده برای مدیریت انرژی، وزارت صنایع و معادن
 • تحلیل وضع موجود منابع انسانی جهاد دانشگاهی
 • استقرار نظام پیشنهادها در فروشگاه  زنجیره ای اتکا
 • برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی سازمان آب و برق خوزستان
 • صلاحیت حرفه ای کارکنان شرکت گاز
 • طرح امکان سنجی استقرار کانون ارزیابی و توسعه شایستگی وصلاحیت حرفه ­ای در واحدهای جهاددانشگاهی
 • آسیب شناسی شناخت و ارائه مدل ارتقاء فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران
 • طراحی و استقرار مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای اصفهان
 • مطالعات بازنگری استراتژی ها و تدوین برنامه عملیاتی سازمان آب و برق خوزستان
 • طراحی و استقرار مدیریت دانش سازمان اداری و استخدامی کشور
 • طراحی و استقرار مرکز ارزیابی(AC دانشکده پست و مخابرات)
 • نیازسنجی و طراحی برنامه های آموزشی مشاغل سازمان اداری و استخدامی
 • نیازسنجی و طراحی برنامه های آموزشی مشاغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • اثربخشی آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • نظارت بر طرح مطالعاتی تدوین برنامه کسب و کار(BP) استقرار سیستم کارآمد توزیع کالای ایرانی در بستر فناوری اطلاعات
 • طراحی و اجرای ارزیابی شایستگی مدیران سازمان امور مالیاتی کشور
 • طراحی، تدوین و استقرار سامانه ارزیابی شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس وزارت آموزش و پرورش
 • ارزیابی شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس وزارت آموزش و پرورش