محورها و زمینه های فعالیت گروه

تعداد بازدید:۲۲۱

محور اصلی فعالیت گروه با در نظر گرفتن یکی از زمینه های اصلی فعالیت پژوهشکده ، مدیریت و تعالی عملکرد است و توانایی ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی و مشاوره‌ای در زمینه‌های ذیل را دارد:

  • مدیریت عملکرد (برنامه‌ریزی، سنجش و بهبود عملکرد، مدیریت و بهبود بهره‌وری، مدیریت فرآیند و مهندسی مجدد ساختار و فرآیندهای کسب و کار سازمان)
  • علم، فناوری و نوآوری (مدیریت تکنولوژی، آینده نگاری، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی فناورانه)
  • مدیریت منابع سازمانی (تهیه و تدوین نظام جامع منابع انسانی، طبقه بندی مشاغل و تهیه شناسنامه­ های شغلی، ارزیابی عملکرد منابع انسانی)
  • کارآفرینی ( طراحی و تدوین طرح کسب و کار (BP) ، کسب و کارهای کوچک و متوسط، کارآفرینی سازمانی)
  • مدیریت دانش