مدیریت و تعالی عملکرد

تعداد بازدید:۲۳۸

گروه پژوهشی مدیریت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با آرمان تولید و انتشار دانش در حوزه مطالعات توسعه، و به کارگیری و بهره ­برداری از آن در سطح ملی و بین المللی تشکیل شده است.