ماموریت

تعداد بازدید:۱۹۳
ماموریت

این پژوهشکده یکی از واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی واحد تهران است که ماموریت آن تولید و انتشار دانش در حوزه مطالعات توسعه و بهره‌برداری از آن در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشد. این پژوهشکده، مطالعات توسعه را در سطح خرد و کلان دنبال کند. در سطح کلان تلاش می نماید نقش موثری در تدوین، ارزیابی و یادگیری سیاست ها در فرآیند سیاستگذاری و برنامه ریزی ایفا نماید و در سطح خرد نیز پشتیبان فکری مناسبی برای پیاده سازی سیاست ها و نظام تصمیم گیری مدیریتی باشد.