پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران انجام می‌دهد

نیازسنجی آموزشی کارکنان سازمان زندان‌ها بر اساس بازه زمانی ۵ ساله

۱۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۸ کد : ۴۵۴۵۴ پژوهشی عمومی
نیازسنجی آموزشی کارکنان سازمان زندان‌ها بر اساس بازه زمانی ۵ ساله

پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران طرح پژوهشی با عنوان "نیازسنجی آموزشی کارکنان سازمان زندان‌ها بر اساس بازه زمانی 5 ساله" را اجرا می کند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات توسعه، در تاریخ 18 اسفند 1400 قراردادی فی ما بین معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و امنیتی کشور به عنوان کارفرما و پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی به عنوان مجری در خصوص اجرای طرح تحقیقاتی تحت عنوان "نیازسنجی آموزشی کارکنان سازمان زندان‌ها بر اساس بازه زمانی 5 ساله" به امضا رسید. 
طی این قرارداد مجری متعهد است تا نیازهای آموزشی کارکنان آن سازمان را برای 5 ساله آینده در گروه‌های هدف کارکنان و مدیران (پایه و حرفه‌ای میانی) احصاء کند. این پروژه در چهار فاز بررسی وضعیت موجود، بررسی وضعیت مطلوب، اجرای الگوی دیکوم برای نیازسنجی آموزشی و طراحی و تدوین برنامه‌های آموزشی مخاطبین و ارائه تقویم آموزشی سالانه طراحی شده که در حال حاضر فاز اول آن رو به اتمام است.

text to speech icon

نظر شما :