گزارش نشست تخصصی نشست تخصصی تبیین بازماندگی از تحصیل و راهکارهای عملی کاهش آن در دوران پساکرونا

۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۵:۴۲ کد : ۴۲۳۱۴ فرهنگی عمومی
گزارش نشست تخصصی نشست تخصصی تبیین بازماندگی از تحصیل و راهکارهای عملی کاهش آن در دوران پساکرونا

نشست تخصصی تبیین بازماندگی از تحصیل و راهکارهای عملی کاهش آن در دوران پساکرونا در تاریخ 1400/12/03 در سه محور "تجارب زیسته سمن‌ها در بازداری از بازماندگی و بازجذب بازماندگان از تحصیل"، بازماندگی از تحصیل در پیش از کرونا، و چشم‌انداز بازماندگی از تحصیل در پساکرونا از ساعت 8/15 الی 13 در مرکز همایش‌های معاونت آموزشی سازمان تهران برگزار خواهد شد. 
در محور اول مسئولین و خبرگان سمن‌ها در مورد تجارب زیسته خود در زمینه بازداری از بازماندگان و بازجذب آنان سخنرانی کردند. 
•    آقای دکتر واعظ مهدوی معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد در سخنرانی خود به "ماهیت بازماندگی از تحصیل در بستر تحلیل آماری" پرداخت.
•    خانم دکتر قاسم زاده مشاور کودکان کار در نشست خود به "به عوامل و علل متفاوت بازماندگی از تحصیل و نقش سمن‌ها در کاهش اثرات آن پرداخت.
•    آقای محمد حسن داوودی مدیر مدارس کودکان کار صبح رویش به طور خاص تجارب زیسته مدرسه رویش را بیان کردند و به عملکرد"مدرسه رویش در بازداری و بازجذب بازماندگان از تحصیل" پرداخت.
•    آقای مهندس سید حسین شریفی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی دوره های چهارم و پنجم در سخنرانی خود به فراملی بودن و فرابخشی بودن بازماندگی از تحصیل اشاره خواهند داشتند و "مسئولیت دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و خصوصی در مواجهه با معضل بازماندگی از تحصیل به عنوان یک پدیده ملی و فرابخشی" را بیان نمود.
محور دوم تحت عنوان "بازماندگی از تحصیل در پیش از کرونا" با سخنان خانم دکتر صداقت آغاز شد.
•    خانم دکتر مریم صداقت؛ عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی در سخنرانی خود به ارائه گزارش طرح انجام شده در زمینه تبیین بازماندگی از تحصیل پرداخت و به "یافته‌های طرح تبیین بازماندگی از تحصیل" پرداختند.
•    سرکار خانم توحیدنیا کارشناس وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی در سخنرانی خود به "بازماندگی از تحصیل و اثرات منفی آن در سیمای جامعه" پرداختند.
•    خانم دکتر رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در سخنان خود به عملکرد "آموزش و پرورش در کاهش بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی" پرداخت.
•    آقای مهندس علی زرافشان معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش در سخنان خود به معیارهای بازماندگی از تحصیل از نگاه آموزش و پرورش پرداختند و به "شاخص‌های بازماندگی از تحصیل از زاویه آموزش و پرورش" پرداخت.
محور سوم نشست تحت عنوان چشم‌انداز بازماندگی از تحصیل در پساکرونا با سخنان آقای دکتر حیدری آغاز شد.
•    آقای دکتر آرش حیدری؛ استادیار دانشگاه علم و فرهنگ فرآیند بازماندگی از تحصیل را بیان نمودند و "بازماندگی از تحصیل را در یک کلیت نظام‌مند و با لحاظ کردن عوامل خرد و میانبرد و کلان آن" بیان کرد.
•    آقای دکتر حسن‌آبادی؛ عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در سخنان خود به "بروز و ظهور بازماندگی از تحصیل در هزاره سوم" پرداخت.
•    خانم دکتر پروین صولتی؛ عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی در سخنان خود به " بازماندگی از تحصیل به عنوان نمادی از شکاف تحصیلی و کنترل آن با آموزش سواد دیجیتال" اشاره داشت.

برای اطلاعات تکمیلی کلیک کنید

text to speech icon

نظر شما :