ماموریت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی

۰۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۲ کد : ۳۸۳۲۲ تاپ خبر
ماموریت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی

1.شناسایی، درک و تحلیل چالش های استراتژیک کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فردی و سازمانی و تولید و ارائه خدمات پژوهش، آموزش و نشر دستاوردهای علمی و کاربردی می باشد که در همین چارچوب سعی شده است.
2.کمک های علمی و فنی به منظور افزایش بهره وری و کارآیی دستگاهها، مراکز اداری و اقتصادی
3.گسترش فعالیت های تحقیقاتی و خدمات تخصصی در جامعه به منظور انتقال دانش
4.گسترش آموزش های تخصصی و مهارت پایه مورد نیاز جامعه هدف

text to speech icon

نظر شما :