چشم انداز پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی

۰۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۳ کد : ۳۸۳۲۰ تاپ خبر
چشم انداز پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی

پژوهشکده مطالعات توسعه، مرکزی است سرآمد، پشتیبان علمی و پژوهشی نظام سیاستگذاری و تصمیم گیریی کشور، کانون تفکر و نوآوری در عرصه مطالعات توسعه و برخوردار از همکاری ها و ارتباطات علمی در سطح ملی و بین المللی که به عنوان قطب علمی-پژوهشی مطالعات توسعه در سطح کشور، و مرکزی معتبر و موثر در سطح منطقه و بین الملل شناخته می شود.

text to speech icon

نظر شما :