کانون ارزیابی و توسعه شایستگی

تعداد بازدید:۳۷

آشنایی با کانون ارزیابی

ارتقاء بهره وری نیروی انسانی که در گرو شناسایی کارکنان کلیدی، استعدادها، شناخت شایستگی‌های آنان و به کارگماری صحیح افراد در جای مناسب می باشد ، یکی از چالش ‏های اصلی حوزۀ منابع انسانی است که سال‏هاست مورد توجه جوامع علمی توسعه یافته قرارگرفته است .این مهم از طریق کانون های ارزیابی و توسعه به شکلی اثربخش و مطمئن قابل انجام است.

کانون ارزیابی (Assessment center) اشاره به یک موقعیت مکانی ندارد ، بلکه به فرایندی گفته می شود که به عنوان بخشی از فرایند استخدام و یا برای ارتقا سطح داخلی و توسعه کارکنان توسط سازمان ها برای ارزیابی کارکنان به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد.
مرکز ارزیابی بر روی مجموعه ای از تمرینات یا ابزار های متنوع تمرکز دارد که برای شبیه سازی جنبه های مختلف محیط کار طراحی شده اند.
به احتمال زیاد در نقاط حساس زندگی حرفه ای خود با یک کانون ارزیابی روبرو خواهید شد. برای مثال :

  • به عنوان یک فارغ التحصیل که متقاضی اولین کار واقعی خود هستید.
  • وقتی از یک نقش نظارتی به یک نقش مدیریتی ارتقا پیدا میکنید.
  • هنگامی که خواهان یک جایگاه شغلی در هیئت مدیره هستید.

وجود عناصر کلیدی متعدد در ساختار کانون های ارزیابی، روایی و پایایی بالای این روش را به خوبی اثبات می کند.

برخی از سازمان‌هایی که توسط کانون ارزیابی و توسعه ارزیابی شده‌اند