آزمون‌های ضمن خدمت مدیران و کارکنان

تعداد بازدید:۱۹۷

در راستای ارتقا سازمانی مدیران و کارکنان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و خصوصی، واحد آموزش پژوهشکده مطالعات توسعه اقدام به برگزاری آزمون‌های ویژه برای کارکنان و مدیرانی که دور‌ه‌های آموزشی را سپری کرده‌اند اما نیازمند بازآموزی هستند، آزمون‌های ویژه‌ای را طراحی کرده که با شرکت در این آزمون‌ها این افراد می‌توانند پس از موفقیت گواهی صلاحیت ارتقا را دریافت کنند.