آموزش‌های ضمن خدمت

تعداد بازدید:۱۶۰
آموزش‌های ضمن خدمت

مرکز آموزش پژوهشکده مطالعات توسعه

مجری آموزش‌های تخصصی سازمانی و ضمن خدمت

 

مرکز آموزش پژوهشکده مطالعات توسعه در زمینه آموزش های دانشی و مهارتی حوزه های مختلف علوم انسانی فعالیت می کند و با انتقال آخرین یافته های علمی و نتایج پژوهشهای علمی به علاقه مندان، به ارتقاء سطح توسعه کشور کمک می نماید.

مرکز آموزشی پیشرو و سرآمد در ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز جامعه و با ارائه آموزش های کاربردی برخاسته از مطالعات صورت گرفته و آینده پژوهانه به تربیت نیروهای خلاق و متخصص می پردازد و ضمن برخورداری از نیروهای پژوهشگر و دانش محور در سطح ملی و بین المللی فعالیت می نماید.

 

زمینه های تخصصی و توانمندیها:

1-    برگزاری دوره های آموزش تخصصی در رشته های مختلف علوم انسانی
2-    برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت
3-    برگزاری دوره های عمومی کارکنان
4-    برگزاری دوره های آموزشی مجازی 
5-    نیازسنجی آموزشی سازمانها و دستگاههای اجرایی
6-    اجرای پروژه های اثربخشی دوره های آموزشی
7-    طراحی دروس دوره های آموزشی
8-    ایجاد بستر اختصاصی برگزاری آموزش های مجازی برای سازمانها و دستگاههای اجرایی
9-    برگزاری دوره آموزشی مورد درخواست سازمانها و دستگاههای اجرایی در محل خود سازمان یا دستگاه اجرایی