نیازسنجی و آموزش کارکنان

تعداد بازدید:۲۰۴
نیازسنجی و آموزش کارکنان

امروزه مسئله استفاده کارآمد از همه منابع سازمان و خصوصاً منابع انسانی، مهم‌ترین مزیت رقابتی که به‌صورت پایدار در سازمان ایجاد می‌شود را فراهم می نماید ،مزیت رقابتی‌ای که توسط انسان‌ها به وجود آمده و از نیروی انسانی سازمان به عنوان سرمایه‌های ذهنی نیز یاد می‌شود. مهم‌ترین وجه مشخصه این سرمایه‌های انسانی دانش و آموخته‌های آن‌هاست.