دوره‌های برگزار شده

تعداد بازدید:۲۴۱
 • آموزش تشخیص و مشاوره با کودکان و نوجوانان
 • کارورزی و کارآموزی ۵۰۰ ساعته
 • کارورزی و کارآموزی کوتاه مدت
 • آشنایی با برنامه ریزی درسی برای کنکور
 • تمرین عملی مهارتهای مشاوره و روان درمانی با تدریس دکتر مدنی
 • کارورزی و کارآموزی
 • طرحواره درمانی
 • تمرین عملی مهارتهای مشاوره و روان درمانی با تدریس دکتر زم
 • هوش وکسلر پنج
 • پروتوکل های درمانی، رفتاردرمانی شناختی (cbt)
 • معنا درمان گروهی
 • دوره آموزشی و تکنیکی همدلی و شفقت خود
 • تست هوش وکسلر بزرگسالان
 • گروه درمانی اضطراب و افسردگی به روش شناختی رفتاری
 • زوج درمانی هیجان مدار و شناختی رفتاری
 • تربیت درمانگر شناختی-رفتاری
 • بازخوانی آموزه های تربیتی از داستانهای مثنوی معنوی
 • توانمندسازی روانشناس و مشاور حرفه ای با رویکرد cbt مقدماتی
 • توانمندسازی روانشناس و مشاور حرفه ای با رویکرد cbt پیشرفته
 • توانمندسازی روانشناس و مشاور حرفه ای(سه دوره)