دوره‌های آماده برگزاری

تعداد بازدید:۲۱۸
 • پرورش خلاقیت در کودکان
 • یادگیری مبتنی بر مغر
 • مهارت ها و اصول فرزندپروری مثبت
 • کارگاه آموزشی رسم عاشقی
 • راهبردهای متناقص در درمان روایت ها
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • زندگی زناشویی شادتر
 • سبک زندگی برای نوجوانان
 • ارتباط موثر زوجین
 • پروپوزال نویسی مختص دانشجویان ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
 • اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
 • حمایت های روانی اجتماعی در زلزله و حوادث غیر مترقبه
 • کارگاه آیا فرزندم بیش فعال است؟
 • پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا برای درمانگران و دانشجویان روانشناسی و مشاوره
 • والدگری دلبسته محور
 • دوره روزانه مرکز جهت
 • مداخله در بحران
 • درمان طرحواره
 • درمان شناختی رفتاری
 • کارورزی و کارآموزی
 • زوج درمانی هیجان مدار
 • زوج درمانی شناختی-رفتاری
 • آزمونهای مشاوره ای
 • والدگری دلبستگی (دلبسته محور)
 • آزمونهای هوشی وکسلر و استنفورد
 • درمان وسواس
 • درمان افسردگی
 • گرو درمانی افسردگی
 • گروه درمانی وسواس
 • بهبود روابط زناشویی
 • مهارت های ارتباطی پیش آگهی های لازم برای ازدواج موفق