مرکز جامع مشاوره و خدمات روانشناختی(جهت)

تعداد بازدید:۲۷۵

زندگی فرا پیچیده امروز با تحولات سریع آن، فرصت­های افراد را در زندگی محدود کرده و بازنگری مسیرطی شده و جستجوی دلایل مشکلات و ناکامی های احتمالی و کسب دانش در خصوص راه مواجهه با آن­ها و دست یابی به زندگی موفقیت آمیز را با چالش روبروکرده است. عوامل متعددی وجود دارد که انسانها را در ابعاد شخصی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و ارتباطات بین فردی به سوی مسائل و مشکلات عدیده­ ای سوق می­دهد. با توجه به محدودیت فرصت و دانش، ما نیاز داریم به طور جدی از فکر دیگران برای حل مسایل خودمان یاری بجوییم و شاید به همین جهت است که کتاب آسمانی ما، ما را به این کار فرا می­خواند : " و شاورهم فی الامر".